เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีความสำคัญอย่างไร

       เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ถือเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น นม น้ำผลไม้ เบียร์ ไวน์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงจุดที่ใช้ในการทำลายจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงความสะอาดในขั้นตอนการผลิตก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ได้แก่


1. ชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
2. สลักยึด
3. ประเก็น
4. แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสุดท้าย
5. ดานแขวนบน
6. โครงหน้า
7. โครงอัด
8. คานรับล่าง
9. ขาตั้งหลัง
10. โครงระหว่างกลาง


       สำหรับหลักการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนั้นได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดยการนำแผ่นโลหะแผ่นมาเรียงกันหลาย ๆ อันเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างของแต่ละแผ่นสลับกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ดังนี้


• สามารถถ่ายเทความร้อนได้สูง เนื่องจากแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนถูกออกแบบให้ของเหลวมีลักษณะการไหลแบบสวนทางกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูง
• เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีการถ่ายเทความร้อนที่แม่นยำ
• บริเวณที่ต้องการถ่ายเทความร้อนสามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือลดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีโครงสร้างขนาดเล็ก สามารถช่วยลดต้นทุนของการติดตั้งและเหมาะกับการใช้งานในที่จำกัดและมีราคาถูก
• ใช้พื้นที่ในการติดตั้งขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดพื้นและสามารถติดตั้งในแนวตั้งได้
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เทมป์เมกเกอร์ ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครบวงจร


       บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด เป็นศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน ระบบทำความเย็น โดยทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์โดยตรง สินค้าของเราให้ความสําคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทีมงานมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ฮีทปั๊ม คืออะไร
มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ คืออะไร ? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *